Skip to main content

Anaptiksis značenje

šta znači Anaptiksis

Na latinici: Definicija i značenje reči Anaptiksis (od grčke reči: anaptyksis razvitak, razvoj) lingvistika: umetanje vokala između dva suglasni-ka (npr. srpskohrvatsko dijalekatsko par-vi mesto prvi islično:).

Reč Anaptiksis sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. анаптyксис развитак, развој) лингв. уметање вокала између два сугласни-ка (нпр. српскохрватско дијалекатско пар-ви место први и сл.).


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a