Skip to main content

Anaptiza značenje

Šta znači Anaptiza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anaptiza (od grčke reči: ana-ptyo ispljujem)medicina: ispljuvanje, iskašljavanje, izbacivanje sluzi.

Reč Anaptiza napisana unazad: azitpana

Anaptiza se sastoji od 8 slova.

Šta je Anaptiza

На Ћирилици: (грч. ана-птyо испљујем) мед. испљување, искашљавање, избацивање слузи.

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a