Skip to main content

Anaptoza značenje

šta znači Anaptoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anaptoza (od grčke reči: an-apto obesim) utučenost, pogruženost.

Reč Anaptoza napisana unazad: azotpanA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ан-апто обесим) утученост, погруженост.

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a