Skip to main content

Anarea značenje

šta znači Anarea

Na latinici: Definicija i značenje reči Anarea (od grčke reči: anarroia)medicina: penjanje sokova, naročito krvi, prema gornjim delovima tela

Reč Anarea napisana unazad: aeranA i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. анарроиа) мед. пењање сокова, нарочито крви, према горњим деловима тела

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a