Skip to main content

Anarhija

Šta znači Anarhija


Anarhija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Anarhija (od grčke reči: anarchia) bezvlašće, stanje društva u kome potpuno prestaje vlada zakona i svakog autoriteta; figurativno: potpun nered.

Reč Anarhija napisana unazad: ajihrana

Anarhija se sastoji od 8 slova.

sta je Anarhija

Slično:
Šta znači Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što j...
Šta znači Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usa...
Šta znači Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Šta znači Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nag...
Šta znači Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Šta znači Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku...