Skip to main content

Anarhija značenje

šta znači Anarhija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anarhija (od grčke reči: anarchia) bezvlašće, stanje društva u kome potpuno prestaje vlada zakona i svakog autoriteta;figurativno: potpun nered.

Reč Anarhija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. анарцхиа) безвлашће, стање друштва у коме потпуно престаје влада закона и сваког ауторитета; фиг. потпун неред.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a