Skip to main content

Anarhista značenje

šta znači Anarhista

Na latinici: Definicija i značenje reči Anarhista (od grčke reči: an-archos bez poglavara, bez voće) pristalica mišljenja da je potrebno srušiti postojeći državni i društveni poredak; čovek koji ide za tim da svim mogućim sredstvima, bez ikakvih obzira, sruši postojeći poredak i zavede stanje potpunog bezvlašća;isto znači i anarhičan.

Reč Anarhista sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ан-арцхос без поглавара, без воће) присталица мишљења да је потребно срушити постојећи државни и друштвени поредак; човек који иде за тим да свим могућим средствима, без икаквих обзира, сруши постојећи поредак и заведе стање потпуног безвлашћа; уп. анархичан.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a