Skip to main content

Anarhizam značenje

šta znači Anarhizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Anarhizam (od grčke reči: ap-, arche vlast) bezvlaće, bezvlašće; nepriznavanje autoriteta, reda, discipline, samovolja, marksizmu neprijateljska, malograđanska teorija za koju je karakteristične svako poricanje države i koja u svom konceptu revolucije negira stadijum diktature proletarijata, organizovane političke borbe, i rukovo-deće uloge proleterske partije; osnivači su Prudon, Bakunjin i Stirner.

Reč Anarhizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, арцхе власт) безвлаће, безвлашће; непризнавање ауторитета, реда, дисциплине, самовоља, марксизму непријатељска, малограђанска теорија за коју је карактеристичне свако порицање државе и која у свом концепту револуције негира стадијум диктатуре пролетаријата, организоване политичке борбе, и руково-деће улоге пролетерске партије; оснивачи су Прудон, Бакуњин и Стирнер.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a