Skip to main content

Anarhoidan značenje

šta znači Anarhoidan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anarhoidan (od grčke reči: anarchla bezvlašće, eiods izgled) sličan bezvlašću (anarhiji).

Reč Anarhoidan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. анарцхла безвлашће, еиодс изглед) сличан безвлашћу (анархији).


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a