Skip to main content

Anarhoindividualizam značenje

šta znači Anarhoindividualizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Anarhoindividualizam (od grčke reči: a-, archos, latinski individuum jedinka) pokret u okviru anarhizma koji razvija tezu o otuđenju čoveka i društva, i njegovom vraćanju svojoj ljudskoj prirodi na bazi unutrašnje pobune protiv svih spoljašnjih pritisaka na individuu koje vrše država i pravo; njegovo „ja" shvaćeno je kao sebično i izolovano, pa nije imao mnogo pristalica sem u SAD; prvi teoretičar bio je Maks Štirner (1806—1856).

Reč Anarhoindividualizam sastoji se od 20 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, арцхос, лат. индивидуум јединка) покрет у оквиру анархизма који развија тезу о отуђењу човека и друштва, и његовом враћању својој људској природи на бази унутрашње побуне против свих спољашњих притисака на индивидуу које врше држава и право; његово „ја" схваћено је као себично и изоловано, па није имао много присталица сем у САД; први теоретичар био је Макс Штирнер (1806—1856).


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a