Skip to main content

Anarhosindikalizam značenje

šta znači Anarhosindikalizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Anarhosindikalizam (od grčke reči: a-, arche, syndikos zastupnik) sitnoburžoaski oportuni-stički pravac u međunarodnom sindikal-nom pokretu prema kome radnici treba da se bore samo za poboljšanje svog položaja bez učešća u političkoj borbi.

Reč Anarhosindikalizam sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, арцхе, сyндикос заступник) ситнобуржоаски опортуни-стички правац у међународном синдикал-ном покрету према коме радници треба да се боре само за побољшање свог положаја без учешћа у политичкој борби.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a