Skip to main content

Anartros značenje

Šta znači Anartros

Na latinici: Definicija i značenje reči Anartros (od grčke reči: apa, arthron) bezudnik, čovek koji je toliko ugojen da mu se više ne razaznaju zglobovi.

Reč Anartros napisana unazad: sortrana

Anartros se sastoji od 8 slova.

Šta je Anartros

На Ћирилици: (грч. апа, артхрон) безудник, човек који је толико угојен да му се више не разазнају зглобови.

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a