Skip to main content

Anasarka značenje

šta znači Anasarka

Na latinici: Definicija i značenje reči Anasarka (od grčke reči: apa, sarx meso) ned, kožna vodena bolest.

Reč Anasarka napisana unazad: akrasanA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апа, сарx месо) нед, кожна водена болест.

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a