Skip to main content

Anaseizam značenje

šta znači Anaseizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Anaseizam (od grčke reči: apa, seismos trus, zemljotres) geol. svojstvo zemljotresa kod kojih bivaju velika vertikalne pomeranja tla.

Reč Anaseizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. апа, сеисмос трус, земљотрес) геол. својство земљотреса код којих бивају велика вертикалне померања тла.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a