Skip to main content

Anason značenje

šta znači Anason

Na latinici: Definicija i značenje reči Anason (od latinske reči: anisum) bog. biljka iz porodice štitara, čiji se osušeni plodovi upotrebljavaju kod nas, u Makedoniji, kao začin za hleb i opojna pića, naročito rakiju (anasonlija).

Reč Anason sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. анисум) бог. биљка из породице штитара, чији се осушени плодови употребљавају код нас, у Македонији, као зачин за хлеб и опојна пића, нарочито ракију (анасонлија).


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a