Skip to main content

Anaspazmija značenje

šta znači Anaspazmija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anaspazmija (od grčke reči: ana-spao)medicina: stezanje želuca, grč želuca; anaspazis

Reč Anaspazmija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-спао) мед. стезање желуца, грч желуца; анаспазис


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a