Skip to main content

Anastaltika značenje

šta znači Anastaltika

Na latinici: Definicija i značenje reči Anastaltika (od grčke reči: ana-stello suzbijam) pl.medicina: sredstva za zaustavljanje krvi.

Reč Anastaltika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-стелло сузбијам) пл. мед. средства за заустављање крви.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a