Skip to main content

Anastatičan značenje

šta znači Anastatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anastatičan (od grčke reči: anastatikćs) koji odvodi ono što je nezdravo; koji podmlađuje, koji obnavlja; prenosan, prenosim; pomoću prefotografisanja ranije štampanog teksta pripremljen za novo izdanje knjige.

Reč Anastatičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анастатикћс) који одводи оно што је нездраво; који подмлађује, који обнавља; преносан, преносим; помоћу префотографисања раније штампаног текста припремљен за ново издање књиге.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a