Skip to main content

Anastaza značenje

šta znači Anastaza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anastaza (od grčke reči: anfstemi, anastasis ustajanje) uskrsavanje, uskrsnuće; ned. ustajanje iz bolesničke postelje, ozdravljenje, oporavljenje (rekonvalescencija); umnožavanje, prenop!enje, npr. bakroreza;tipografija: spremanje novog izdanja neke knjige time što se prefotografiše ranije štampali tekst.

Reč Anastaza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. анфстеми, анастасис устајање) ускрсавање, ускрснуће; нед. устајање из болесничке постеље, оздрављење, опорављење (реконвалесценција); умножавање, преноп!ење, нпр. бакрореза; тип. спремање новог издања неке књиге тиме што се префотографише раније штампали текст.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a