Skip to main content

Anastomizirati značenje

šta znači Anastomizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anastomizirati (od grčke reči: apa, stćma usta) sastaviti otvore, ušća; ujediniti, spojiti.

Reč Anastomizirati sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. апа, стћма уста) саставити отворе, ушћа; ујединити, спојити.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a