Skip to main content

Anastomoza značenje

šta znači Anastomoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anastomoza (od grčke reči: apa, stoma)medicina: spojnica koja vezuje dva krvna suda ili dva živca; protivprirodno otvaranje krajnjih delova krvnih sudova.

Reč Anastomoza sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. апа, стома) мед. спојница која везује два крвна суда или два живца; противприродно отварање крајњих делова крвних судова.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a