Skip to main content

Anastrofa značenje

šta znači Anastrofa

Na latinici: Definicija i značenje reči Anastrofa (od grčke reči: anastrophe) retorika: okretanje, izvrtanje reči, menjanje mesta rečima, npr. „drugi neki čovek"; mesto „neki drugi čovek";medicina: izvrtanje materice i mokraćne bešike.

Reč Anastrofa sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. анастропхе) рет. окретање, извртање речи, мењање места речима, нпр. „други неки човек"; место „неки други човек"; мед. извртање материце и мокраћне бешике.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a