Skip to main content

Anatematizirati značenje

šta znači Anatematizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anatematizirati (od grčke reči: anathematizo) prokleti, baciti prokletstvo na koga ili što; isključiti iz crkve.

Reč Anatematizirati sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. анатхематизо) проклети, бацити проклетство на кога или што; искључити из цркве.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a