Skip to main content

Anatom značenje

Šta znači Anatom

Na latinici: Definicija i značenje reči Anatom (od grčke reči: anatomikos koji raseca) naučnik koji se bavi anatomijom (stručnjak u anatomiji).

Reč Anatom napisana unazad: motana

Anatom se sastoji od 6 slova.

Šta je Anatom

На Ћирилици: (грч. анатомикос који расеца) научник који се бави анатомијом (стручњак у анатомији).

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a