Skip to main content

Anatomija značenje

šta znači Anatomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anatomija (od grčke reči: anatomia rasecanje) nauka koja se bavi proučavanjem sastava sklopa tela živih bića, životinja i biljaka; veština rasecanja lešine ili biljke u cilju naučnog ispitivanja; patološka anatomija ona koja proučava sve promene, koje se dešavaju na telesnim organima pri raznim oboljenjima; telegrafska, hi-rurgijska ili primenjena anatomija ona koja proučava pojedine delove tela i njihov raspored; uporedna anatomija ona koja upoređuje građu i sastav čovečjeg tela sa telom životinje.

Reč Anatomija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. анатомиа расецање) наука која се бави проучавањем састава склопа тела »сивих бића, животиња и биљака; вештина расецања лешине или биљке у циљу научног испитивања; патолошка анатомија она која проучава све промене, које се дешавају на телесним органима при разним обољењима; телеграфска, хи-рургијска или примењена анатомија она која проучава поједине делове тела и њихов распоред; упоредна анатомија она која упоређује грађу и састав човечјег тела са телом животиње.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a