Skip to main content

Anatomirati značenje

šta znači Anatomirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anatomirati (od grčke reči: ana-temno rasecam) para-ti, raščlanjavati, razuđivati, rastavlja-ti na sastavne delove;figurativno: proučavati u tančine, do sitnica; anatomizirati.

Reč Anatomirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-темно расецам) пара-ти, рашчлањавати, разуђивати, раставља-ти на саставне делове; фиг. проучавати у танчине, до ситница; анатомизирати.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a