Skip to main content

Anatrepsis značenje

šta znači Anatrepsis

Na latinici: Definicija i značenje reči Anatrepsis (od grčke reči: ana-trepho)medicina: oporavljenje (ili: o jačanje) pomoću hrane

Reč Anatrepsis sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-трепхо) мед. опорављење (или: о јачање) помоћу хране


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a