Skip to main content

Anatripsis značenje

šta znači Anatripsis

Na latinici: Definicija i značenje reči Anatripsis (od grčke reči: ana-tribo trljam)medicina: trljanje udova; češanje kože.

Reč Anatripsis sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-трибо трљам) мед. трљање удова; чешање коже.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a