Skip to main content

Anatripsologija značenje

šta znači Anatripsologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anatripsologija (od grčke reči: ana-tribo trljam, logia) nauka o unošenju lekova u telo kroz kožu,to jest trljanjem.

Reč Anatripsologija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-трибо трљам, логиа) наука о уношењу лекова у тело кроз кожу, тј. трљањем.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a