Skip to main content

Anatriptika značenje

šta znači Anatriptika

Na latinici: Definicija i značenje reči Anatriptika (od grčke reči: ana-tribo)medicina: 1. lečenje trljanjem; 2. od latinske reči: ana-triptica pl. sredstva za trljanje; anatriptična sredstva.

Reč Anatriptika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-трибо) мед. 1. лечење трљањем; 2. нлат. ана-триптица пл. средства за трљање; анатриптична средства.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a