Skip to main content

Anatropa značenje

šta znači Anatropa

Na latinici: Definicija i značenje reči Anatropa (od grčke reči: ana-trope preokret, obrt) retorika: pobijanje protivničkih navoda jednostavnim odricanjem;medicina: prevrtanje želuca, jako povraćanje.

Reč Anatropa sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-тропе преокрет, обрт) рет. побијање противничких навода једноставним одрицањем; мед. превртање желуца, јако повраћање.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a