Skip to main content

Anavlerotika značenje

šta znači Anavlerotika

Na latinici: Definicija i značenje reči Anavlerotika (od grčke reči: ana-pler66 ispunim) pl.medicina: sredstva koja pomažu naknadu izgubljenih delova i stvaranje, rastenje mesa.

Reč Anavlerotika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-плер66 испуним) пл. мед. средства која помажу накнаду изгубљених делова и стварање, растење меса.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a