Skip to main content

Anegdota značenje

šta znači Anegdota

Na latinici: Definicija i značenje reči Anegdota (od grčke reči: anekdotos neizdan) 1. spis koji, ma iz kog razloga, još nije objavljen, ili je namerno zadržan od štampanja; u novije vreme anegdotama se nazivaju dosada neštampani stari spisi ili pojedini odlomci iz njih; 2. literatura: priča o kakvom zanimljivom događaju; nova i kratka priča, šaljiva ili duhovita pričice.

Reč Anegdota sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. анекдотос неиздан) 1. спис који, ма из ког разлога, још није објављен, или је намерно задржан од штампања; у новије време анегдотама се називају досада нештампани стари списи или поједини одломци из њих; 2. лит. прича о каквом занимљивом догађају; нова и кратка прича, шаљива или духовита причице.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a