Skip to main content

Anegertika značenje

šta znači Anegertika

Na latinici: Definicija i značenje reči Anegertika (od grčke reči: an-egeiro probudim) veština da se obamrli povrate u život.

Reč Anegertika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ан-егеиро пробудим) вештина да се обамрли поврате у живот.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a