Skip to main content

Aneklogist(a) značenje

šta znači Aneklogist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Aneklogist(a) (od grčke reči: an-eklogistos bez obračuna) onaj koji je oslobođen od polaganja računa.

Reč Aneklogist(a) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ан-еклогистос без обрачуна) онај који је ослобођен од полагања рачуна.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a