Skip to main content

Aneks značenje

šta znači Aneks

Na latinici: Definicija i značenje reči Aneks (latinski annexus) prilog, dodatak; nastavak; prinadležnost; sve što je dodano ili vezano za nešto.

Reč Aneks sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. аннеxус) прилог, додатак; наставак; принадлежност; све што је додано или везано за нешто.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a