Skip to main content

Aneksionist(a) značenje

šta znači Aneksionist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Aneksionist(a) (latinski annexio) prijatelj ili pobornik uvećanja države putem prisajedinjenja tuđih pokrajina.

Reč Aneksionist(a) sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. аннеxио) пријатељ или поборник увећања државе путем присаједињења туђих покрајина.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a