Skip to main content

Anekumena značenje

šta znači Anekumena

Na latinici: Definicija i značenje reči Anekumena (od grčke reči: a-, ap- ne, o!kšpepe nastanjena zemlja) pl. oblasti i predeli na zemlji na kojima se ljudi ne mogu stalno nastanjivati (npr. pustinje, močvari itd.).

Reč Anekumena napisana unazad: anemukenA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, ап- не, о!кшпепе настањена земља) пл. области и предели на земљи на којима се људи не могу стално настањивати (нпр. пустиње, мочвари итд.).

Slično: 
Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a