Skip to main content

Anelektričan značenje

šta znači Anelektričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anelektričan (od grčke reči: ap-, elektron ćilibar)fizika: neelektričan (o telima koja izgleda kao da nemaju elektriciteta, npr. metali).

Reč Anelektričan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, електрон ћилибар) физ. неелектричан (о телима која изгледа као да немају електрицитета, нпр. метали).


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a