Skip to main content

Anematoza značenje

šta znači Anematoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anematoza (od grčke reči: a-, haima krv)medicina: oskudno ili nedovoljno stvaranje krvi u telu.

Reč Anematoza sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, хаима крв) мед. оскудно или недовољно стварање крви у телу.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a