Skip to main content

Anemija

Šta znači Anemija


Anemija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Anemija (od grčke reči: a, haima) medicina: malokrvnost; beskrvnost, oboljenje koje dolazi usled smanjenja količine krvne boje (hemoglobina) ili usled smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca.

Reč Anemija napisana unazad: ajimena

Anemija se sastoji od 7 slova.

sta je Anemija

Slično:
Šta znači Aneurija med. slabost živaca. ...
Šta znači Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezb...
Šta znači Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Šta znači Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Šta znači Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja op...
Šta znači Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglav...