Skip to main content

Anemija značenje

šta znači Anemija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemija (od grčke reči: a-, haima)medicina: malokrvnost; beskrvnost, oboljenje koje dolazi usled smanjenja količine krvne boje (hemoglobina) ili usled smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca.

Reč Anemija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, хаима) мед. малокрвност; бескрвност, обољење које долази услед смањења количине крвне боје (хемоглобина) или услед смањења броја црвених крвних зрнаца.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a