Skip to main content

Anemija značenje

šta znači Anemija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemija (od grčke reči: a-, haima)medicina: malokrvnost; beskrvnost, oboljenje koje dolazi usled smanjenja količine krvne boje (hemoglobina) ili usled smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca.

Reč Anemija napisana unazad: ajimenA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, хаима) мед. малокрвност; бескрвност, обољење које долази услед смањења количине крвне боје (хемоглобина) или услед смањења броја црвених крвних зрнаца.

Slično: 
Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a