Skip to main content

Anemobat značenje

šta znači Anemobat

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemobat (od grčke reči: anemos, baino idem) igrač na konopcu, prevrtač.

Reč Anemobat sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. анемос, баино идем) играч на конопцу, превртач.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a