Skip to main content

Anemofilan značenje

šta znači Anemofilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemofilan (od grčke reči: anemos, phflos prijatelj) bog. koji voli vetar (o biljkama kod kojih vetar vrši oprašivanje,to jest oplođavanje).

Reč Anemofilan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. анемос, пхфлос пријатељ) бог. који воли ветар (о биљкама код којих ветар врши опрашивање, тј. оплођавање).


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a