Skip to main content

Anemogaman značenje

šta znači Anemogaman

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemogaman (od grčke reči: anemos, gamos brak) bog. anemogamne biljke, biljke koje se oplođavaju pomoću vetra,to jest kod kojih vetar prenosi cvetni prah (polen).

Reč Anemogaman sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. анемос, гамос брак) бог. анемогамне биљке, биљке које се оплођавају помоћу ветра, тј. код којих ветар преноси цветни прах (полен).


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a