Skip to main content

Anemograf značenje

šta znači Anemograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemograf (od grčke reči: anemos, grapho pišem) sprava koja beleži na hartiji brzinu i pravac vetra: anemometrograf.

Reč Anemograf sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. анемос, грапхо пишем) справа која бележи на хартији брзину и правац ветра: анемометрограф.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a