Skip to main content

Anemografija značenje

šta znači Anemografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemografija (od grčke reči: anemos, grapho) opisivanje (ili: proučavanje) vetrova.

Reč Anemografija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. анемос, грапхо) описивање (или: проучавање) ветрова.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a