Skip to main content

Anemometrija značenje

Šta znači Anemometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemometrija (od grčke reči: anemos, metron) merenje, veština merenja brzine i jačine vetra.

Reč Anemometrija napisana unazad: ajirtemomena

Anemometrija se sastoji od 12 slova.

Šta je Anemometrija

На Ћирилици: (грч. анемос, метрон) мерење, вештина мерења брзине и јачине ветра.

Slično: 
Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a