Skip to main content

Anemopatija značenje

šta znači Anemopatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemopatija (od grčke reči: anemos, pathos bol)medicina: lečenje vazduhom, metod lečenja koji se sastoji u udisanju prečišćenog vazduha.

Reč Anemopatija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анемос, патхос бол) мед. лечење ваздухом, метод лечења који се састоји у удисању пречишћеног ваздуха.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a