Skip to main content

Anemostat značenje

šta znači Anemostat

Na latinici: Definicija i značenje reči Anemostat (od grčke reči: anemos, statos postavljen) uređaj za raspršivanje struje vazduha, pri čemu se može regulisati smer izlaza vazduha i njegova količina.

Reč Anemostat sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. анемос, статос постављен) уређај за распршивање струје ваздуха, при чему се може регулисати смер излаза ваздуха и његова количина.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a