Skip to main content

Aneorobni značenje

šta znači Aneorobni

Na latinici: Definicija i značenje reči Aneorobni (od grčke reči: a- ne, aeg vazduh, blos život) bial. koji živi u sredini bez kiseonika; v. anaerobni;suprotno: aerobni.

Reč Aneorobni sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, аег ваздух, блос живот) биал. који »сиви у средини без кисеоника; в. анаеробни; супр. аеробни.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a