Skip to main content

Anepitimija značenje

šta znači Anepitimija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anepitimija (od grčke reči: ap-, epithymia požuda) psihologiji: ugasnuta sposobnost žuđenja za čim.

Reč Anepitimija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, епитхyмиа пожуда) псих. угаснута способност »суђења за чим.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a